Steindeponi

Som det har stått i avisene den siste tiden skal det utredes ang steindumping i Hordnesskogen ved Stend og i Gråmyra. Vi oppfordrer alle til å engasjere seg i denne saken, og sende inn forslag og argumenter for/imot. Klagefristen mot fylke/staten er 5.februar 2013, så dette HASTER!

Artikler:

Dokument:

Under det ekstraordinære årsmøtet denn 3.januar 2013 kom det frem følgende argumenter/forslag til krav:

 • Gangbro evt tunnel ved Kirkevoll skole
 • Rundkjøring evt lyskryss ved Stend
 • Oppgradering av vei fra Stend til Gråmyra – 2 felt + gangfelt
 • Hva er maks akseltrykk på veien i dag.. Vil den tåle belastningen?
 • Støy og støv forurensning
 • Frist for å levere inn klage er 5.feb 2013.

Send inn kommentarer til post@hordnesvel.no eller legg inn kommentar i feltet under.
Styret setter pris på om flere bidrar med ressurser her.

4 Responses to “Steindeponi”

 1. Bjørn Audun Vassenden says:

  Det burde innkalles til et ekstraordinært møte på dette. Er det stor motstand så burde vi gå direkte til eieren av gråmyra. Sier han nei, så kan vel ikke kommunen gjøre noe.
  Jeg hører at det blir 60 lass til gråmyra hver arbeidsdag i 3 år. Dette bør verifiseres.

 2. Johanne K. og Eirik R. Villanger says:

  Vi er enig med innlegg fra Vassenden på Vel-sidene, og de krav som ble fremlagt på ekstraord. årsmøte 3. jan 2013.

  Beboerne på Hordnes bør våkne opp og stille seg bak de forslagene som er lagt frem. Det som ikke må bli hverdagen langs Hordnesveien i 3 års tid ++, er den tilstanden som bl.a. råder på deler av Skageveien, og Fleslandsveien i dag. For de som ikke har kjørt der i den siste tiden, burde ta seg noen turer og få oppleve hvordan trafikken er der med transport av steinmasser.

  Hordnesveien kan ikke være i slik god stand at den tåler belastningen av 60 lass stein pr. dag i 3 år, når en ser på bl.a hva bare frosten har gjort med asfaltdekke pga. ustabilt/udrenert underlag !?

  Her må noen kloke og gode hoder gå i sammen og få krav / argumenter ned på papiret, foreta en gjennomgang av “Forslag til planprogram for Hordnesvegen/Hordvik (er det riktig)”, og få det videresendt som en klage på dette forslaget til reg.plan.

  Noe å tenke på:
  -Der må vel finnes mer egnete deponi med bedre tilkomst enn i Gråmyra ?
  -Statens vegvesen og Bergen kommune burde bruke overskuddsmassene til egne eiendommer og prosjekter som bl.a. trenger oppjusteringer, og annen utbygging.
  -Hva vil lokalsamfunnet på Hordnes få tilbake for å ha “ofret” trivsel og miljø i 3-4 år ?
  -Krav/argumenter fra ekstraord. årsmøte er ihvertfall det som må gjennomføres som “tilbakebetaling”, før det blir igangsatt noen form for steindeponi.

  Til slutt en oppsummering :
  Dette er et for stort og omfattende inngrep i en liten bygd slik tilkomsten er i dag.

  Mvh
  Johanne K. og Eirik R. Villanger

 3. Ragnar Tveit says:

  Vedr. steinfylling i Hordnesskogen og arealet mot Gråmyren på Hordnes. Jeg har i dag 17.04. hatt en lengre samtale med Hordaland Vegkontor ved prosjektleder for strekningen Svegatjønn – Rådal – Arne Eltvik. Han har tlf. 55111811 og mob. 95088639. Om 2-3 uker legges forslaget fra Hordaland Vegkontor frem for Bergen Kommune – deretter legges forslaget ut til høring i 6 uker. Den eller de som har synspunkt på dette sender skriv til Bergen Kommune i høringsperioden. Deretter fattes det endelige vedtak. Forslaget fra Hordaland Vegkontor går ut på at Hordnesskogen skal fylles opp først. Dersom det blir stein til overs skal denne kjøres til Hordnes. Eltvik nevnte at i verste fall ville 1/5 del av steinmassene havne på Hordnes. 2/3 deler av steinmassene i tunnellen skal plasseres på denne siden av Fanafjellet – 1/3 del skal kjøres mot Os,
  Det er snakk om en ekstra lysregulering i Hordnesskiftet. Ellers er det ingen tanker om utvidelse av veikapasiteten til Hordnes – sykkelsti eller slike ting.
  Det er for meg ubegripelig at vegkontoret kan gå inn for å kjøre steinen til Hordnes med den kapasiteten som alle her vet at denne strekningen har.
  Jeg ser for meg en trafikkmessig kjempeutfordring for beboerne på Hordnes i 3-4 år. Jeg vet ikke om eier av det mulige deponiet på Hordnes syns dette er greit, men de jeg har snakket med på Hordnes er alle sterkt i mot prosjektet.
  Jeg håper at Hordnes Vel gjør noe med denne saken i høringsperioden som kommer.
  Dersom dette blir slik Eltvik skisserte for meg i dag vil jeg sende inn en orientering til Bergen Kommune om hva vi mener om dette på vegne av Hordnes Båtforening.

 4. Finn Liland says:

  Takk til Ragnar for hjelpen.
  Er nå nærmere å kunne diskutere hva vi kan og skal gjøre med saken.
  Styret tar gjerne imot innspill.
  Er det personer som har lyst å engasjere seg er det bare å melde fra.
  Finn