Hordnes Vel

——————

Oranisasjonsnummer: 997 385 179

Dette er en generell nettside for Hordnes Vel, som i utgangspunktet bare vil bli oppdatert 2-3 ganger i året. For oppdatert informasjon om aktiviteter som foregår i regi av Hordnes Vel, viser vi til Facebook siden. Informasjon fra styret vil bli lagt ut under “Siste nytt…” (det nyeste ligger alltid øverst). Referater og andre relevante dokumenter vil bli arkivert under “Dokumenter“.
- – - -

Comments are closed.