Styret 2016-2017

  • Ernst Nygaard – Styreleder (2016-2017) – tlf 92047800 – Epost
  • Lene Bjerke Laborie (2016-2018)
  • Øystein Nicolaysen (2015-2017)
  • Anne-Margrethe Bollmann (2016-2018)
  • Aktivitetskomiteens leder – (2016)

Kontakt styret på post@hordnesvel.no.

Comments are closed.