Aktivitetsutvalget 2016

  • “Blir valgt på første møte” (Leder) – 2016-2018
  • Kristine Albeite-Holm- 2015-2017
  • Marit Gjellefall – 2015-2017
  • Margrethe Broby – 2015-2017
  • Svein Nødtvedt – 2016-2018
  • Kristine Byrkjeland Berntsen – 2016-2018
  • Siv Skogheim Christie – 2016-2018
  • Tove Mette Botnedal – 2016-2018

Aktivitetskomiteen kan kontaktes på aktivitet@hordnesvel.no.

Comments are closed.