Nærmiljøanlegg (Ballbinge)

Informasjon om status Hordnes nærmiljøanlegg
Det fleste kjenner dette vel bedre under begrepet Ballbingeprosjektet, og det var også ønsket om en ballbinge som i 2011 et ekstraordinært møte i Hordnes Vel startet det hele.

Siden den gang har prosjektgruppen bestående av Sindre Heggebø, Ernst Fredrik Nygård, Tore Hordnes og Joachim Schröder hatt mange møter der både finansiering, avklaringer med offentlige etater, valg av leverandør, utforming av hele anlegget og planlegging av prosjektgjennomføringen er blitt behandlet.

Prosjektgruppen kom rimelig rask frem til at ballbingeprosjektet berører en god del av eksisterende lekeapparater og krever så mye innsats både på planleggingssiden og i gjennomføringen at vi like godt ser på en helhetlig løsning for hele lekeplassen.

Forslaget, valgt løsning og prosessen ble i midten av mai presentert for styret og gjennomføringen samt bestilling av utstyret godkjent.

130924 – FANA Posten – Skaffet ballbinge pa dugnad

One Response to “Nærmiljøanlegg (Ballbinge)”

  1. Terje Jacobsen says:

    Jeg/vi i nr. 140, stiller gjerne som “Potet”, etter behov.