EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 17. FEBRUAR 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 17. FEBRUAR 2015

Sted: Skinfloren

Kl. 20:00

I forbindelse med fullføring av nærmiljøanlegg/lekeplass ved ballbingen, må vi ha på plass en mellomfinansiering.
Banken krever et formelt vedtak vedrørende dette låneopptaket. Derfor er det nødvendig med et ekstraordinært årsmøte.

Saksliste:

1.        Godkjenning av innkalling

2.        Godkjenning av saksliste

3.        Orientering lekeplass status

4.        Godkjenning av låneopptak/mellomfinansiering for lekeapparater på Nærmiljøanlegg/lekeplass.

Mvh.
Styret i Hordnes Vel

Leave a Reply