Ustabilt bredbånd

Som sikkert de fleste er klar over så har fiberløsningen til Telenor vært ustabil. For å få Telenor til å få litt fokus på kvalitet, og i tillegg til å få redusert nede-tiden når noe er galt, oppfordrer jeg alle som har Fiber fra Telenor til å klage. Det skal koste for Telenor å ikke prioritere å få reparert fiberløsningene så snart som mulig. At løsningen skal være ute av drift i flere dager er totalt uholdbart. Vanligvis er oppetid på slike løsninger nærmest 100%.

For å gjøre det enkelt for andre anbefaler jeg følgende fremgangsmåte for en klage:

 1. Finn brukernavnet ditt som du har fått tildelt fra Telenor (typisk et ord på 6 bokstaver satt sammen av bokstaver fra ditt fornavn/etternavn)
 2. Gå inn på: http://www.telenor.no/privat/kundeservice/kontakt/epostbklage.jsp
 3. Fyll inn; navn, epost adresse, fødselsdato, brukernavn, kontakt nummer (telefonnummer)
 4. I feltet for “Hva gjelder henvendelsen? Skriv så utfyllende som mulig” limer du inn følgende tekst:

  Klage på fiber / faktura – Viser til dårlig stabilitet på Telenors Fiber løsning i Fana.

  Klage gjelder:

  1)Utkobling tidlig i sommer da nettet var borte i mer enn ett døgn.

  2) Utkoblet fiber fra 17.-19.okt. (Over 2 døgn)
  Krever kompensasjon iht avtale, og slik andre husstander på Hordnes har fått.

 5. Trykk “Send E-post”

Jeg sendte ovennevnte klage for ca 14. dager siden, og fikk i dag refundert et beløp tilsvarende en månedsavgift. Dersom vi er mange som klager, blir vi kanskje lagt merke til, og da vet de at de vil få mange klager også neste gang nettet er ute av drift!

Mvh
Geir Lasse Kaldestad

Comments are closed.