Skoleskyss og timeplan Kirkevoll skole

13.sept 2012 – Status i skoleskyss saken

Ivar Nødtvedt fikk en telefon fra rektor Jan Kristian Hetterud ved Kirkevoll skole den 12.09.2012 angående skolebussen til Hordnes. Med virkning fra 24/9 vil det bli forandring på to av bussavgangene på ettermiddagen fra skolen til Hordnes.

 1. Avgangen etter timen som slutter kl 13.15, vil gå kl 13.25.
 2. Avgangen etter timen som slutter kl 14.10, vil gå kl 14.15.

De to andre avgangene vil gå som før. Det er foreløpig ikke noe løsning på morgenavgangen, men i følge rektor jobber Skyss videre med den saken. Det er fremdeles knapp tid for elevene mellom skoleslutt og bussavgangen. Anmodningen til foreldre-representantene var 15 minutter og det ble 5. Dersom denne løsningen ikke er tilfredsstillende vil vi følge saken opp videre. Det er fint om foresatte gir tilbakemelding til foreldre-representantene om hvordan dette fungerer. Noter ned dato og tid for hendelser der elevene ikke rekker bussen.

—————————————————–

7.sept 2012 – Status i skoleskyss saken

Ivar Nødtvedt hadde en telefonsamtale med rektor 6.september 2012 etter at han fikk høre at skolen nå nekter elevene fra 4. trinn og oppover å få gå før tiden. Resultatet av samtalen ble at rektor skulle sende ut et infoskriv.

 1. På bakgrunn av denne telefonsamtalen ble brevet fra foreldrerepresentantene sendt pr. e-post den 7. september. Brevet ligger vedlagt. FAU er orientert.
 2. Rektor har 7.september 2012 svart følgende på e- post:
  Vi har i dag sendt ut vedlagte skriv til elevene. Vi prøver her å både gi en løsning og informere foreldrene om bakgrunnen for situasjonen. Likeledes å si noe om hvilke instanser som er ansvarlige i denne saken. Vi  har forsøkt å informere de foresatte om dette underveis, men det er tydelig at vi ikke har nådd godt nok fram til alle. Prosessen har vært vanskelig og svært arbeidskrevende for oss fordi det meste av det som bestemmes, skjer utenfor vårt hus.

  Som det går fram av skrivet har skolen sett det som det beste å gjøre noen endringer/presiseringer i den tiden som gjenstår fram til nye busstider foreligger. Dessverre snek det seg inn en feil i skrivet, uke 37 ble utelatt. Den skal være med. De berørte lærerne vil bli instruert om dette. Dersom det ut etter dette er behov for ytterligere informasjon, kan vi selvsagt se på dette sammen med dere.

  Vi satser på at dette vil gli greiere etter hvert. Ingen av oss ønsker det slik.
  Ovenstående skriv vil også bli lagt ut på hjemmesiden.

  Mvh
  Jan Kr. Hetterud
  Rektor/Kirkevoll barne- og ungdomsskole

 3. Foreldre-representantene vil jobbe videre med saken. Det vil bli gitt ytterligere informasjon på Hordnes vel sine sider så snart det er en utvikling i saken.

—————————————————–

Innlegg 2.sept 2012

I år er det slik at alle 66 barn som bor på Hordnes har fått merke at endring på Kirkevoll skole sin timeplan ikke passer med rutetidene for Hordnesbussen. Nå er det slik at elevene svært ofte må gå 15 minutter før timen er slutt for å rekke bussen hjem ellers blir de sittende i opptil 50 minutter til neste buss. Dette skaper uro i klassene og trafikkfarlige situasjoner når elevene løper etter bussen.

Det er tatt et initiativ til en aksjonsgruppe bestående av Ivar Nødtvedt, Randi Vassenden, Randi Nygård og Elin Borgen som vil følge opp saken og ønsker bredest mulig støtte fra foresatte til Kirkevoll-elever som bor på Hordnes. Vi begynner med et brev til rektor og ber dere som har innspill eller har lyst å være med ta kontakt med en i aksjonsgruppen så snart som mulig. FAU ved Kirkevoll blir også varslet.

One Response to “Skoleskyss og timeplan Kirkevoll skole”

 1. Roger Botnedal says:

  Vi er enig i at situasjonen er uholdbar, vi har hentet skolebarn som har mistet bussen, 8 ganger siden skolestart. Vi stiller opp visst det er behov for mer hjelp til dette problemet.